Sobre Aguilar Consultors, S.L.P

Des de l’any 2000

Des dels nostres inicis fins al dia d’avui, a Aguilar Consultors, S.L.P, hem treballat amb la finalitat d’ aconseguir un despatx professional  modern i eficient.

Integrat per un equip multidisciplinari, presenta un assessorament integral i de proximitat a la petita i mitja empresa.

El nostre equip de professionals li oferirà un tracte personal,  individualitzat i confidencial en totes les àrees.

L’ús de les noves tecnologies ens permet optimitzar al màxim els nostres serveis i estar permanentment al dia per proporcionar als nostres clients serveis de qualitat.

  • Assessorament Integral

  • Tracte personal

  • Permanentment al día

Gestionem confiança

Dret fiscal

– Assessorament i planificació fiscal de l’ empresa
– Transmissions, successions i donacions
– Representació davant de l’Administració
– Recursos administratius i contenciosos

Dret mercantil

– Constitució, modificació i liquidació de societats
– Reestructuració de grups empresarials
– Redacció de contractes
– Valoració d’empreses
– Representació en negociacions i transaccions
– Defensa en afers litigiosos

Dret laboral

– Assessorament en contractació laboral i Seguretat Social
– Formalització de contractes laborals
– Representació davant l’Administració
– Recursos administratius i contenciosos
– Defensa en afers litigiosos

Comptabilitat i gestió d’empreses

– Comptabilitat i administració d’empreses
– Confecció de liquidacions tributàries
– Confecció de nòmines i liquidacions de Seguretat Social

Contacte